Edicioni i Dytë

Në qershor të vitit 2019, QHPSM organizoi edicionin e dytë të Konferencës Ndërkombëtare për Shëndetin, Mirëqenien, Edukimin dhe të Drejtat e Fëmijëve.

Me fokus të veçantë në shëndetin dhe mirëqenien e fëmijëve, fokus ky i cili gjenë shtjellim në përqindjen më të madhe të hulumtimeve dhe aktiviteve të realizuara në këtë edicion, kjo konferencë grumbulloi rreth dyzetë prezantime orale, pesë poster prezantime, dhe nëntë fjalime kyçe nga profesionistë të dalluar të shkencave sociale dhe atyre shëndetësore.

Në përmbajtje të kësaj konference ishin edhe kuizi me fëmijë të pesë shkollave fillore, katër fjalime inspiruese nga fëmijët pjesëmarrës, si dhe katër punëtori, të gjitha të udhëhequra nga mysafirë ndërkombëtarë të cilët trajnuan profesionistë në strategji të suksesshme për të punuar me fëmijë, dhe metoda të reja kërkimore për të matur konstruktet psiko-biologjike tek fëmijët.