“Psika” është revista e parë psikologjike në Kosovë e cila ka për qëllim edukimin dhe informimin e komunitetit përmes përmirësimit të komunikimit dhe aplikimit të njohurive të psikologjisë dhe shkencave të tjera shëndetësore, arsimore dhe shoqërore.

Përveç shqyrtimit dhe trajtimit të mirëfilltë të evidencës shkencore, përderisa përpiqemi të mbledhim psikologë, akademikë dhe profesionistë të shëndetit mendor të cilët do të krijojnë dhe kontribuojnë në materialet tona, “Psika” do të ofrojë hapësira të sigurta dhe konstruktive brenda revistës, ku njerëzit do të mund të reflektojnë mbi përvojat e tyre personale dhe t’i ndajnë mesazhet e tyre me komunitetin.

Për t’u njoftuar me Psikën, klikoni këtu.