Rreth Nesh

Misioni ynë

Misioni ynë është përmirësimi dhe promovimi i shëndetit mendor përmes avokimit, edukimit psikologjik, hulumtimit dhe intervenimeve të bazuara në evidencë.

Vizioni ynë

Vizioni i Qendrës për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore (QHPSM) është avancimi i qasjeve diagnostifikuese, parandaluese, dhe intervenuese të shëndetit mendor në vend.

Ekipi Ynë

PhotoRoom_20221003_223625
Arian Musliu
Drejtor Ekzekutiv
musliuarian@hotmail.com
PhotoRoom_20220915_192108
Veronë Perçuku
Menaxhere e Programeve

veronepercuku@gmail.com

327837994_517769580467664_5746449877966772345_n
Anduena Kelmendi
Koordinatore e Projekteve

kelmendianduena@gmail.com

331155587_710384934155028_7733195897028898330_n
Bletë Rashiti
Koordinatore e Projekteve

rashitiblete@gmail.com

IMG_9322
Erëza Vitija
Logopede

erezavitija@gmail.com