Kontakti

Na shkruani:

Numri Kontaktues

Tel.: +383 (0) 45 111 355

Adresa

Rr. "Theodor Muzaka", Mati 1, Blloku C3, Hyrja B, Nr. 04

Rrjetet Sociale