Revista Psika dhe Konferenca për Fëmijë

Jemi shumë të lumtur ta shpallim të hapur konkursin shpërblyes prej 30 biletash falas për konferencën e ardhshme mbi shëndetin, mirëqenien, edukimin dhe të drejtat e fëmijëve të organizuar nga QHPSM.

Ne besojmë se konferenca do të ofrojë një mundësi unike për të diskutuar çështje të rëndësishme që lidhen me shëndetin dhe mirëqenien e fëmijëve dhe ne jemi të nderuar që përmes këtij bashkëpunimi do ta kemi mundësinë për t’i dhuruar këto bileta për ju.

Për të marrë pjesë në këtë konkurs, ju ftojmë të paraqisni mendimet dhe perspektivat tuaja për shëndetin, mirëqenien, arsimin dhe të drejtat e fëmijëve në Kosovë. Për ta bërë këtë, ju mund të zgjidhni midis dy formave të mundshme:

  1. Një shkrim në formë blogu; ose
  2. Plotësimi me përgjigje i katër pyetjeve në këtë link.

30 aplikimet e përzgjedhura do të marrin bileta falas, si dhe do të ndahen në faqen e internetit të Psikës dhe mediat sociale të QHPSM-së dhe Psikës.

Shpresojmë që ky konkurs do të inkurajojë më shumë njerëz të angazhohen me këto çështje të rëndësishme dhe ne mezi presim të lexojmë shkrimet e përgjigjet tuaja!

Kualifikimi

Për t’u kualifikuar për këtë dhuratë, ju duhet të jeni banor/e i/e Kosovës dhe të jeni brenda moshës 18-24 vjeçare. Ky konkurs është i hapur për të gjithë individët që janë të interesuar mbi temën e shëndetit, mirëqenies, edukimit dhe të drejtave të fëmijëve, pavarësisht nga profesioni apo niveli i ekspertizës së tyre.

Duke dorëzuar aplikimin tuaj, ju pranoni se i keni lexuar dhe kuptuar kërkesat e përshtatshmërisë/kualifikimit.

Ne mirëpresim të gjithë pjesëmarrësit e kualifikuar që të dorëzojnë aplikimet e tyre dhe presim të dëgjojmë mendimet tuaja për shëndetin, mirëqenien, edukimin dhe të drejtat e fëmijëve në Kosovë.

Kërkesat e dorëzimit

Për t’u bërë pjesë e këtij konkursi për bileta falas, ju mund të zgjidhni midis dy formave të mundshme të paraqitjes: një shkrim në form të blogut ose duke iu përgjigjur pyetjeve në këtë link.

  1. Nëse vendosni të shkruani një blog, shkrimi juaj duhet të jetë punë origjinale, i pabotuar dhe duhet të jetë i gjatë midis 500-1000 fjalëve. Blogu duhet të fokusohet në temën e shëndetit mendor në shkollat e Kosovës dhe duhet të ofrojë këndvështrimin tuaj unik për këtë çështje të rëndësishme. Blogun tuaj duhet ta dërgoni në info@revistapsika.com.
  2. Nëse vendosni t’i përgjigjeni katër pyetjeve, pyetjet do të lidhen me shëndetin, mirëqenien, edukimin dhe të drejtat e fëmijëve në Kosovë. Ju lutemi sigurohuni që përgjigjet tuaja të jenë të qarta, koncize dhe të ofrojnë këndvështrimin tuaj unik mbi temën. Për t’u përgjigjur pyetjeve, klikoni këtu.

Në secilin rast, shkrimi juaj duhet të jetë në shqip dhe duhet të jetë puna juaj origjinale. Çdo plagjiaturë ose shkelje e të drejtës së autorit do të rezultojë në skualifikim të menjëhershëm.

Kriteret e pranimit

Të gjitha aplikimet do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme:

Rëndësia: Aplikimet duhet të fokusohen në temën e shëndetit, mirëqenies, edukimit dhe të drejtave të fëmijëve në Kosovë dhe duhet të jenë relevante për temën e konferencës.

Origjinaliteti: Aplikimet duhet të demonstrojnë origjinalitet dhe kreativitet në paraqitjen e ideve dhe perspektivave.

Ndikimi i përgjithshëm: Shkrimet do të vlerësohen për ndikimin e tyre të përgjithshëm, duke përfshirë aftësinë e tyre për të informuar lexuesin.

Përzgjedhja

Pas përfundimit të procesit të vlerësimit, 30 aplikimet e përzgjedhura do të marrin bileta falas për konferencë. Nëse jeni një nga fituesit/et, do të njoftoheni me email ose telefonatë brenda 20 ditëve nga dita e aplikimit.

Si fituesë, ju do të pajiseni me një biletë falas për konferencën dhe, gjithashtu, shkrimet tuaja do të postohen në rrjetet sociale të konferencës dhe të revistës ‘Psika’.

Nëse zgjedhim t’i postojmë përgjigjet tuaja, ne do të sigurohemi që ato të jenë anonime dhe të mos përfshijnë asnjë informacion identifikues.

Data e fundit për dorëzim: 5 prill

Mezi presim t’ju shohim në konferencë dhe shpresojmë se do të shijoni këtë mundësi unike!